logo mainpp

Unit Undang-Undang

 

  • Memastikan pelaksanaan operasi, aktiviti,dasar-dasar dan polisi-polisi Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dilaksanakan mengikut peraturan dan undang-undang yang berkuatkuasa dan menurut Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Pulau Pinang· (Negeri Pulau Pinang) 2004.
  • Memberi nasihat perundangan kepada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang
  • Mewakili Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang di dalam kes-kes ligitasi di mahkamah
  • Mengendali dan menguruskan semua dokumen perjanjian dan perundangan bagi semua aktiviti Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang
  • Mengkaji dan Menggubal undang-undang, peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah untuk diguna-pakai di Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang
  • Mewakili Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dalam kes-kes di mahkamah melibatkan kepentingan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dari segi perundangan
  • Memberi khidmat sokongan perundangan kepada sektor operasi Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang