Kenyataan Akhbar Bagi Tindakan Penguatkuasaan Melibatkan 14 Penghuni Tapak Wakaf Abdul Cauder Atas Tanah Lot 208, Seksyen 2, Jalan Mengkuang, Butterworth, Daerah Seberang Perai Utara, Pulau Pinang