Vision

Menjadi sebuah institusi yang unggul berteraskan konsep muamalah Islam demi kesejahteraan ummah.