Unit Pengurusan Dana Wakaf

  • Menanam dan memupuk amalan berwakaf di dalam masyarakat Islam ke arah mencari redha Allah
  • Memelihara kebajikan, kedudukan dan ekonomi masyarakat Islam Negeri Pulau Pinang melalui dana wakaf
  • Melakukan penyelidikan dan pembangunan bagi aktiviti berkaitan pelaburan patuh syariah di negeri Pulau Pinang yang dapat menjana pendapatan dan ekonomi pada masa hadapan