Bahasa Lain

PENAFIAN TERJEMAHAN BAHASA KETIGA

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan nanti selepas terjemahan telah dibuat adalah terjemahan komputer automatik. Kebarangkalian untuk kandungan itu berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau salah maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah diterjemahkan. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal yakni di dalam Bahasa Malaysia.

Sila pilih bahasa dikehendaki seperti di bawah:

 rightBahasa Arab
 rightBahasa Cina(Tradisional)    right Bahasa Korea rightBahasa Tamil