Unit Pengurusan dan Penyelenggaraan Premis

  • Menguruskan sewaan hartanah dan premis Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dengan cekap dan adil
  • Memastikan kutipan hasil sewaan dilaksanakan dengan efisyen
  • Memastikan tiada pelanggaran perjanjian penyewaan
  • Memastikan semua premis Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang berkeadaan baik dan bertindak segera terhadap aduan kerosakan yang diterima