Unit Pembangunan Hartanah dan Harta Wakaf

 

  • Mengkaji dan merancang pembangunan hartanah Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang
  • Melaksanakan pembangunan hartanah Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang berlandaskan hukum syarak
  • Melaksanakan proses pendaftaran dan mengawal selia hartanah Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang
  • Menyenggara data dan maklumat hartanah Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang bagi perancangan keperluan hartanah untuk kepentingan umat Islam di negeri Pulau Pinang