Unit Pembangunan Hartanah dan Harta Wakaf

 

  • Mengkaji dan merancang pembangunan hartanah MAINPP
  • Melaksanakan pembangunan hartanah mainpp berlandaskan hukum syarak
  • Melaksanakan proses pendaftaran dan mengawal selia hartanah MAINPP
  • Menyenggara data dan maklumat hartanah mainpp bagi perancangan keperluan hartanah untuk kepentingan umat islam di negeri Pulau Pinang