Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia

 

 • Memastikan semua urusan pentadbiran dan pengurusan sumber manusia berjalan lancar.
 • Menyelaras dan memberi khidmat sokongan kepada bahagian/ unit lain bagi menjamin kelicinan aktiviti Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang.
 • Mewujudkan sistem pentadbiran dan pengurusan sumber manusia yang bersistematik dan berkualiti.
 • Memupuk sikap dan etika kerja yang bersesuaian dengan fungsi dan peranan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang 
 • Beroperasi dalam aspek:
  • Menjamin kelicinan perjalanan pentadbiran
  • Pengurusan sumber manusia Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang
  • Memastikan aspek kebertanggungjawaban (accountability) dikalangan kakitangan dipraktikkan.