Pencapaian Piagam Pelanggan 2020


Bil Piagam Pelanggan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Disember
1. Memastikan Pendaftaran Hak Milik Baitulmal diselesaikan dalam tempoh 7 hari selepas menerima perintah mahkamah. 100% 100%  100%   100%  100% 100% 100% 100%  100% 100% 100%  100%
2. Menerima segala serahan kepada Baitulmal dengan amanah dan menguruskannya dengan cekap dan sempurna 100% 100% 100%   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%
3. Memastikan bayaran gaji kakitangan dan elaun ahli-ahli Majlis dibayar mengikut jadual yang ditetapkan. 100% 100% 100%   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%
4. Memastikan bayaran ke atas setiap perkhidmatan dan bekalan yang diterima dijelaskan dalam tempoh 1 bulan dengan syarat ianya lengkap dan teratur. 100% 100% 100%   100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100%  100%
5. Menerima hasil dan mengeluarkan resit dengan serta merta.  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%
6. Memberi maklumbalas/jawapan atas semua surat-surat dalam tempoh 2 minggu. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%
7. Melayan setiap aduan dan memastikan tindakan segera diambil ke atasnya dalam tempoh 7 hari waktu bekerja. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%
8. Memastikan setiap pertanyaan daripada pelangggan dilayan dengan mesra, tepat dan jelas. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%